คณะผู้บริหาร

นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 09 7343 2147

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายกลม บุญเนตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 08 9039 9812

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสังข์ทอง ไวยะพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 08 5402 2654

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายไสว พละศูนย์

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 09 6367 5751

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ