ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 2567 ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญได้กำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติราช นารี โดยรณรงค์ฉีดวัคฉีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ จ่าเอกชาญชัย พรหมเสนา เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพาะเห็ดฟาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ. โคกหนองนา บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต.

4 มีนาคม 2567 ณ ห้อวประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้นายถนัด แสงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานในการมอบนโยบาย และกำชับเจ้าหน้าที่ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญจัดกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

งานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2567 วันที่ นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ และคณะนางรำตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน กว่า 100 คน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2567


โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ร่วมเดินขบวนแห่พระแม่โพสพ ประกวดการทำอาหารพาแลง และการเดินแบบผ้าไทย ณ สนามที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ