Hot News :
กองส่งเสริมการเกษตร

นายทนงศักดิ์ รังษีสม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางเบญจรัตน์ คีละลาย

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ