Hot News :

นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566

13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสำราญ ประจำปี 2566 โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 14-09-2566 ] Hits:72

เกษตรแฟร์ 2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ"

วันที่ 4 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร(เกษตรแฟร์)ประจำปีงบประมาณ2566 ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ของดี "โคกสำราญ" ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 05-09-2566 ] Hits:75

“เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการรวมพลคนรักสุขภาพ “เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สนามบินเลิงนกทา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพบกเลิงนกทา ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 05-09-2566 ] Hits:98

23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2566

23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 24-10-2566 ] Hits:17

ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์...

[ 20-10-2566 ] Hits:18

13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จตังหวัดยโสธร

[ 16-10-2566 ] Hits:22

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ