นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.โคกสำราญ จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต. โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านกุดคอก่าน และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่...

[ 17-02-2566 ] Hits:41

งานประเพณีบุญคูนลานและของดีเลิงนกทา ประจำปี2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญคูนลานและของดีเลิงนกทา ประจำปี2566 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา โดยนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดประธานในพิธีเปิดงาน

[ 23-01-2566 ] Hits:59

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” 14 มกราคม 2566 เวลา 09:00 น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

[ 16-01-2566 ] Hits:41

รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท.

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท. จากนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเลิงนกทา ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา

[ 27-12-2565 ] Hits:75

การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น "ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด" ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดย นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต. ,นายบุญชู สลับศรี ประธานสภา อบต. นายสังข์ทอง ไวยะพันธ์ รองนายกอบต. นายถนัด แสงศรี ปลัดอบต. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.โคกสำราญ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกฯ และสนับสนุน การประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ต้นแบบด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับเขตตรวจราชการที่...

[ 11-07-2565 ] Hits:88

ร่วมเวทีจัดการความรู้การขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่

นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมคณะ ร่วมเวทีจัดการความรู้การขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ยโสธร

[ 28-06-2565 ] Hits:146

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ