นายมิตร บุญเพ็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวผู้บริหาร
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

[ 31-05-2567 ] Hits:30

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ กำหนดจัด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 2567 ณ. ห้องประชุม อบต. โคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 17-05-2567 ] Hits:10

โครงการพัฒนาศักยภาพ (อปพร.) ประจำงบ ประมาณ 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญได้กำหนดจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

[ 05-04-2567 ] Hits:22

ต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ มอบหมายให้ นายกลม บุญเนตร รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายไสว พละศูนย์ เลาขาฯ นายก อบต. นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต. ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ให้การต้อนรับคณะประเมินจากกลุ่มงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...

[ 18-06-2567 ] Hits:7

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรม ดังนี้ 1. เวลา...

[ 03-06-2567 ] Hits:8

ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์...

[ 20-10-2566 ] Hits:370

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ