หัวหน้าส่วนราชการ

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 08 1160 4989

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายทนงศักดิ์ รังษีสม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ : 08 9949 3900

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายพาสุข หงษ์ศิลา

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ : 06 4626 8474

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 08 1999 5774

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภาณุมาศ อุดมทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 09 2515 3233

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายถนัด แสงศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ รังษีสม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายทนงศักดิ์ รังษีสม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ