กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นายฉลี เชื้อเพชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอภัสรา แจ่มจิตร

พนักงานจ้างทั่วไป

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดคอก่าน

นางสุกัญญา พันธ์สาย

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.บ้านกุดคอก่าน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางนุชนภา บุญเนตร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสายพิน จันทร์ดมกลิ่น

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเพ็ญพร สุดาพรม

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสำราญ

นางทรงสกุล โทชัย

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.บ้านโคกสำราญ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพรพรรณ มะลิรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวชลธิชา สุวะรัตน์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด

นางจินตนา ยืนยั่ง

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.บ้านสมสะอาด

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวเรียม ศรีลาลัย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวศิริลักษณ์ สร่างโศก

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินสิ่ว

-ว่าง-

-
หน.ศพด.บ้านหินสิ่ว

นางวรรณวิษา ไชยดี

ครู คศ. 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมิยาราม

นางสาวทองเหลือง เมตตาริกานนท์

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.วัดเขมิยาราม

นางสุริวนิต หินอ่อน

ครู คศ. 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศรัญญา หมีคำ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวัชราภรณ์ แสนศรี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาวาส

นางพัชราภรณ์ คลังทอง

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.วัดอินทาวาส

นางสุนทรี ไชยะบุตร

ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางกนกวรรณ คำภู

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวนารี บุตรวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ