รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
• สรุปผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ