กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวประภัสสร ทีฆะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจำลอง พิมพ์สุทธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพิชพงศ์ แก้วปัชฌาย์

พนักงานขับรถยนต์

นายภาณุวัฒน์ เสมอภักดิ์

คนงานประจำรถขยะ

นายจักรี เปรยรัตน์

คนงานประจำรถขยะ

นายปรีดา ผายพันธ์ุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยุทธภูมิ จันทะเหลา

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ