Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายทนงศักดิ์ รังษีสม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปรีญานุช ศรีสมบัติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

-ว่าง-

พนักงานจ้างทั่วไป

นายจำลอง พิมพ์สุทธิ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพิชพงศ์ แก้วปัชฌาย์

พนักงานขับรถยนต์

นายภาณุวัฒน์ เสมอภักดิ์

คนงานประจำรถขยะ

นายจักรี เปรยรัตน์

คนงานประจำรถขยะ

นายปรีดา ผายพันธ์ุ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายยุทธภูมิ จันทะเหลา

พนักงานจ้างทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ