ข่าวผู้บริหาร

รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท.

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ รับมอบประกาศนียบัตร ตามโครงการคัดแยกขยะแลกบุญให้กับ อปท. จากนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ อำเภอเลิงนกทา ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ