ข่าวผู้บริหาร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาพร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษาย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น.นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ได้มอบหมาย นายไสว พละศูนย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วยรองปลัดและหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่่วนตำบลโคกสำราญต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรโดย นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทาพร้อมด้วย ชมรมแม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลิงนกทา และร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ บ้านหินสิ่ว หมู่ที่ 6 ณ วัดหินสิ่ว ต.โคกสำราญ อำภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ