ข่าวผู้บริหาร

ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566

27กันยายน 2566 เวลา 09.00 ชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกสำราญร่วมกััับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสำราญและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงวัยเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด ไม้พลอง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลโคกสำราญให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 80 คน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ