ข่าวผู้บริหาร

ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมิตร บุญเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ร่วมประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีวาระการประชุมดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแนะนำผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่15 นายนคร สีหามาตย์ แจ้งให้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 และได้มีการแจ้งแผน ออกประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นการใช้ขอที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 จัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อตากสิ่งปฏิกูล โดยมีผู้นำชุมชนในท้องที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ