วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ครั้งที่ 1/2566ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยมีนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ เป็นประธานกรรมการ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ