วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ .

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกสำราญ โดยมีนายฟ้าเดี่ยง สายจันดา รองประธานสภา อบต. ปฎิบัติหน้าที่ แทนประธา่นสภา เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ