วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567

22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ มอบหมายให้ จ่าเอกชาญชัย พรหมเสนา เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567

ณ สนามที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ อปพร. ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ