โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขันติราช นารี โดยรณรงค์ฉีดวัคฉีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลโคกสำราญ ทั้ง 15 หมู่บ้าน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ