Hot News :

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2566 10:22
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ