ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วันพุธ, 03 มกราคม 2567 20:37

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)) ตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ