สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2567
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2567
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2567

 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • Map

  Poll

  ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  Total Votes:
  First Vote:
  Last Vote:
  เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

  สารสนเทศ สถ.

  หน่วยงาน สถ.

  ลิงค์น่าสนใจ