ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโป่ง บริเวณที่นานายสง่า ดอกแก้ว หมู่ ๑๑ บ้านหนองยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 29 เมษายน 2567 14:49
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์ เอลนีโญ โดยการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยโป่ง บริเวณที่นานายสง่า ดอกแก้ว หมู่ ๑๑ บ้านหนองยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ