กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ มอบหมายให้ นายสังข์ทอง ไวยะพันธ์ รองนายก อบต.พร้อมด้วย นายถนัด แสงศรี ปลัด อบต. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างในสังกัด และเจ้าหน้า อปพร ตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือกับส่วนราชการทุกภาคส่วนของอำเภอเลิงนกทา โดยเริ่มเคลื่อนขบวนรณรงค์ ณ ตลาดแม่ลำไย มายังหอประชุมอำเภอเลิงนกทา และปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานที่ราชการ และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ