โครงการรณรงค์และควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2567

วันที่ 2 ก.ค.67 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และออกสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ ดำเนินกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก และออกสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นำโดยนายมิตร บุญเพ็ง นายก อบต.โคกสำราญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.โคกสำราญ ร่วมกับ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ผู้นำชุมชน อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ โดยเริ่มเคลื่อนขบวนจากบ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 10 ไปยัง บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 1

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
เพิ่มเพื่อน อบต.โคกสำราญ

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ